Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" №22
26 липня 2018 року                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26

14:00

 

Протокол №22
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

 

Присутні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 5. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 6. Панич О.О., член Наглядової ради;
 7. Хохич І.М., член Наглядової ради;
 8. Козак В.В., член Наглядової ради;
 9. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 10. Павліченко О.М., член Наглядової ради;
 11. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 12. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

 

Відсутні:

 1. Таран В.В., член Наглядової ради;
 2. Таран С.В., член Наглядової ради;
 3. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 4. Бринзак В.М., член Наглядової ради.

 

Присутні на засіданні: Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, члени правління: Родіон Никоненко, Роман Вінтонів, Олександра Кольцова, заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ» Олександр Челак.

 

Порядок денний:

 1. Про Дорожню карту запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» та утворення керівного комітету для нагляду за її впровадженням.
 2. Про Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради.
 3. Про порядок створення Служби внутрішнього аудиту.
 4. Про зміни до Положення про Ревізійну комісію та проект оголошення конкурсу.
 5. Про Умови і розміри оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 6. Про пропозиції щодо проекту Колективного договору ПАТ «НСТУ» на 2018-2023 роки.
 7. Про результати Стратегічної сесії та підготовку Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ».
 8. Різне.

 

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний засідання.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 1. Про Дорожню карту запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» та утворення керівного комітету для нагляду за її впровадженням.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що за результатами аудиту, проведеного компанією Ernst & Young, була підготовлена Дорожня карта запровадження ініціатив. В дорожній карті прописані рекомендації що потрібно зробити щоб покращити результати роботи ПАТ «НСТУ» і створити більш ефективну систему управління. Дорожню карту запровадження ініціатив має затвердити наглядова рада ПАТ «НСТУ».

Тетяна Лебедєва запропонувала провести робочу зустріч з представниками компанії Ernst & Young та членами Наглядової ради для інформування про проведену роботу та результати аудиту.

Тетяна Лебедєва повідомила, що за рекомендаціями компанії Ernst & Young для реалізації та координації виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив має бути створений Керівний комітет із нагляду за її виконанням. 26 липня 2018 року відбулося засідання Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень та винагород посадових осіб, де було розроблено проект рішення про склад Керівного комітету.

Світлана Остапа оголосила проект рішення, внесений Комітетом Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень та винагород посадових осіб, щодо створення та затверження складу Керівного комітету для нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив.

Вадим Міський зауважив, що Керівний комітет буде дорадчим тимчасовим органом, який створюється на період впровадження Дорожньої карти запровадження ініціатив. Його основна функція бути майданчиком для обговорення усіх ініціатив, які містяться в Дорожній карті, узгоджувати між собою різні позиції сторін щодо розбіжностей у поглядах на виконання Дорожньої карти та звітувати Наглядовій раді.

Тетяна Лебедєва звернулася до голови правління з пропозицією надати інформацію щодо представників від менеджменту ПАТ «НСТУ» хто буде у складі Керівного комітету.

Вирішили:

 1. Схвалити комплекс заходів Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (Додаток №1), передбачивши, після прийняття відповідних рішень Наглядовою радою ПАТ «НСТУ», уточнення строків їх виконання при підготовці проектів змін до Річного плану ПАТ «НСТУ» на 2018 рік та проектів Річних планів ПАТ «НСТУ» на 2019 та наступні роки
 2. Правлінню ПАТ «НСТУ» до 31.08.2018 подати на розгляд Наглядовій раді проект змін до Річного плану ПАТ «НСТУ» на 2018 рік з урахуванням заходів Дорожньої карти запровадження ініціатив; враховувати заходи Дорожньої карти запровадження ініціатив при підготовці проектів Річних планів ПАТ «НСТУ» на 2019 та наступні роки.
 3. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» створити дорадчий орган — Керівний комітет із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за резуль­татами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (далі — Керівний комітет);
 4. Затвердити склад Керівного комітету:

Від Наглядової ради ПАТ «НСТУ»:

 

 

Від правління ПАТ «НСТУ»:

 

Від міжнародних організацій:

 

 1. Голова Наглядової ради, на підставі цього рішення та отриманих пропозицій та згоди від сторін, повідомляє членів Керівного комітету про включення до його складу та зміни в його складі.
 2. Керівний комітет є тимчасовим органом, що діє до моменту виконання ініціатив Дорожньої карти запровадження ініціатив за резуль­татами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 3. Керівний комітет розглядає проекти рішень органів управління ПАТ «НСТУ» у межах ініціатив Дорожньої карти та приймає рекомендації.
 4. Засідання Керівного комітету проводяться не рідше 1 разу на місяць є правоможними за умови присутності не менш, ніж половини представників окремо від Наглядової ради, правління та міжнародних організацій.
 5. Рішення Керівного комітету приймаються більшістю представників комітету, присутніх на засіданні.
 6. Керівний комітет своїм рішенням визначає секретаря серед працівників ПАТ «НСТУ», який здійснює організацію його засідань, готує протоколи рішень Керівного комітету. Секретар Керівного комітету повідомляє членів Керівного комітету про його скликання щонайменше за 3 дні до засідання.
 7. Керівний комітет регулярно звітує Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» про свою роботу та виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за резуль­татами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 8. Правлінню ПАТ «НСТУ» приймати рішення у межах ініціатив Дорожньої карти після обговорення на Керівному комітеті.
 9. Секретар Наглядової ради ПАТ «НСТУ» контролює виконання рекомендацій Керівного комітету та звітує про це Наглядовій раді.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 

 1. Про Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради.

Ігор Хохич повідомив, що комітетом Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту був розроблений проект Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради мали змогу ознайомитися з проектом Положення заздалегідь.

Вирішили: Затвердити Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту з урахуванням техніко-юридичних правок (Додаток №2).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 

 1. Про порядок створення Служби внутрішнього аудиту.

Вадим Міський поінформував, що Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» на засіданні 26 липня рекомендував Наглядовій раді створити Службу внутрішнього аудиту, що діятиме з моменту затвердження положення про неї, а також встановити умови і розміри оплати праці працівників Служби. Начальником Служби комітет рекомендував призначити Степанову Наталію та доручити їй разом із комі­тетом з питань аудиту підготувати та подати на розгляд Наглядової ради проект положення про Службу та пропозиції щодо умов трудових договорів, що украдатимуться із працівниками Служби.

Лаврентій Малазонія поцікавився за яким принципом вираховувалась запропонована чисельність працівників Служби — 12 одиниць, а не 8, наприклад.

Наталія Степанова, кандидатка на посаду начальника Служби внутрішнього аудиту, відповіла, що Служба створюється шляхом реорганізації існуючого підрозділу, який на даний момент за штатним розписом налічує 12 штатних одиниць. На даний час потрібно до кінця року напрацювати нормативні документи: статут Служби, положення, стратегічний план на три роки і річний план. Склад Служби внутрішнього аудиту передбачатиме такі посади: начальник і його заступник, два аудитори — керівники напрямів, а також дві аудиторські групи по чотири одиниці в кожній.

Лаврентій Малазонія зауважив, що не все в цьому питанні цілком зрозуміло і прозоро- бо на тлі дефиціту в фінансуванні ПАТ «НСТУ» доцільним було б визначити точну кількість необхідних для аудиту людей і висловив надію, що на ці 12 штатних посад не влаштують чиїхось родичів.

В’ячеслав Козак запитав наскільки служба внутрішнього аудиту буде незалежною від правління і чи не буде лобіювати їх інтереси.

Наталія Степанова відповіла, що діяльність служби внутрішнього аудиту регламентована міжнародними стандартами, також ця Служба звітує Наглядовій раді, яка затвержує всі документи Служби, встановлює умови оплати праці і преміювання її працівників, призначає та звільняє начальника Служби. Наталія Степанова зауважила, що фаховий аудитор не буде ризикувати своєю репутацією лобіюючи чиїсь інтереси.

Світлана Остапа додала, що служба внутрішнього аудиту має бути незалежною і залежати тільки від законодавства.

Вирішили:

 1. Відповідно до п. 16-2 ч. 2 ст. 52 та абз. 5 ч. 1 ст. 56 ЗУ «Про акціонерні товариства» створити у ПАТ «НСТУ» Службу внутрішнього аудиту чисельністю 12 штатних одиниць шляхом реорганізації Управління внутрішнього аудиту та фінансових розслідувань (що діятиме з дня затвердження положення про неї).
 2. Відповідно до п. 8-1 ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» встановити Умови і розміри оплати праці працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді НСТУ (Додаток №6).
 3. Відповідно до п. 11-1 ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» призначити на посаду начальника Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» Степанову Наталію Вікторівну з 31.08.2018.
 4. Правлінню ПАТ «НСТУ» — до 31.08.2018 внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» за поданням Степанової Наталії Вікторівни.
 5. Начальнику Служби внутрішнього аудиту за погодженням із Комітетом з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» — до 03.09.2018 підготувати та подати на розгляд Наглядової ради:

— проект положення про службу внутрішнього аудиту;

—  пропозиції щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту.

 1. Начальнику Служби внутрішнього аудиту до 03.09.2018 розробити та подати на розгляд Наглядової ради проект статуту Служби внутрішнього аудиту.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 

 1. Про зміни до Положення про Ревізійну комісію та проект оголошення конкурсу.

 

Ігор Хохич поінформував, що комітетом Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту було розроблено проект Положення про Ревізійну комісію. Була проведена робота по внесення доповнень та змін до Положення. Всі члени Наглядової ради мали змогу заздалегідь ознайомитися з проектом Положення, висловили свої зауваження, які комітетом були враховані. Є два питання, які має розглянути Наглядова рада і винести своє рішення:

а) Включення представника Держкомтелерадіо до складу Ревізійної комісії. Вона складається з п’яти осіб: Голова, члени та секретар ревізійної комісії і, відповідно до ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», обов’язково включається представник уповноваженого органу управління (у випадку НСТУ — це Держкомтелерадіо) або Фонду Держмайна, а також представник Держаудитслужби.

б) Хто може ініціювати позапланові перевірки. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією за ініціативою наглядової ради НСТУ. Оскільки Держкомтелерадіо є уповноваженим органом управління в розумінні ст. 11 ЗУ «Про управління об’єктами державної власності», єдиним розпорядником бюджетних коштів НСТУ та враховуючи те, що Статутом НСТУ, зокрема п. 79, передбачено повноваження Акціонера щодо затвердження рішення (висновку) за результатами проведення планових та позапланових перевірок, пропонується включення до переліку ініціаторів позапланових перевірок Акціонера НСТУ.

Ігор Хохич повідомив, що відповідно до Положення про Ревізійну комісію було розроблено оголошення про проведення конкурсу для відбору кандидатур на посади членів Ревізійної комісії «Національна суспільна телерадіокомпанія України», яке пропонується для затвердження Наглядовою радою і після затвердження опублікувати його для проведення конкурсу.

Засідання Наглядової ради залишив Лаврентій Малазонія. До засідання долучився Тарас Аврахов (в режимі дистанційного зв’язку). На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування пропозицію взяти проект, внесений комітетом з аудиту за основу.

Вирішили: Прийняти проект Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» за основу.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: У проекті Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» передбачити включення представника уповноваженого органу управління (Держкомтелерадіо) до складу Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 1 (Є.Глібовицький).

Рішення прийнято.

Проект рішення: У проекті Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» внести Акціонера ПАТ «НСТУ» до переліку суб’єків, які мають право ініціювати позапланові перевірки.

Голосування:

За – 4. Проти – 0. Утрималися – 7 (Є.Глібовицький, О.Павліченко, О.Панич, Т.Аврахов, С.Остапа, В.Міський, Т.Лебедєва).

Рішення не прийнято.

Вирішили:

 1. Затвердити в новій редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» з урахуванням підтриманих та техніко-юридичних правок (Додаток №4).
 2. Визнати таким, що втратив чинність Додаток №2 до Протоколу №13 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року;
 3. Затвердити текст Оголошення про проведення конкурсу для відбору канди­датур на посади членів Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» (Додаток №5).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 

 1. Про Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив про проект рішення, внесений правлінням ПАТ «НСТУ» щодо встановлення Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ». Цей документ об’єднує попередні рішення Наглядової ради в один документ, але не включатиме працівників, які функціональна підпорядковані Наглядовій раді. В. Міський повідомив, що Комітет Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень та винагород посадових осіб на засіданні 26 липня 2018 року рекомендував Наглядовій раді підтримати проект рішення.

Ігор Хохич вніс пропозицію що потрібно прописати умови за яких працівникам буде встановлюватися посадовий оклад за мінімальною чи максимальною межею. Можливо вказати, що працівник який має великий досвід або багато років працює в компанії не може отримувати посадовий оклад згідно нижньої межі. Крім того, він звернув увагу, що у проекті положення відсутня інформація про межі окладів для продюсерів та менеджерів філій.

Вадим Міський повідомив, що Комітет Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень та винагород посадових осіб також пропонує, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 56-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» Правлінню ПАТ «НСТУ» до 30.09.18 узгодити із Комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» проект Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника ПАТ «НСТУ». Крім того, Вадим Міський підтримав доповнення проекту рішення інформацією про межі окладів для продюсерів та менеджерів філій.

Володимир Яворівський запитав, чи планується повернення до практики гонорарної оплати роботи творчим працівників?

Зураб Аласанія відповів, що при проведенні окремого конкретного проекту виплата гонорарів буде а на постійній основі гонорар виплачувати не будуть.

Олександр Павліченко поцікавився чому в проекті Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» одні посадові оклади округлені до сотень, а інші ні.

Олександр Челак поінформував, що діючі нині межі посадових окладів керівного складу встановлювалися у процентному відношенні від окладу голови правління, всім іншим працівникам встановлювалися шляхом включення усіх надбавок у новий оклад, за рахунок чого він зріс удвічі, і його заокруглення. Він зауважив, що раніше виплачені надбавки не залежали від ефективності роботи працівника: наприклад, надбавка за інтенсивність раніше виплачувалася всім працівникам не залежно від того, як інтенсивно вони працюють.

Олександра Кольцова зауважила, що тривалість перебування працівника на посаді не є гарантією, що він є хорошим працівником і це не може бути критерієм для збільшення посадового окладу.

Олександр Павліченко запропонував округлити всі межі окладів в новому документі за єдиним зразком.

Тетяна Лебедєва запропонувала прийняти Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» в цілому з техніко-юридичними правками.

Вирішили:

 1. Відповідно до п. 8-1 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» з 01.09.2018 встановити запропоновані Правлінням ПАТ «НСТУ» Умови і розміри оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток №3);
 2. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 56-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» Правлінню ПАТ «НСТУ» до 30.09.18 узгодити із Комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» проект Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника ПАТ «НСТУ»;
 3. Визнати наступні рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» такими, що втратили чинність з 01.09.2018 р.:
  • ч. 1 рішення у п. №7 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №1 від 19.01.2017 р.;
  • ч. 1 рішення 1 у п. №3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №4 від 02.02.2017 р.;
  • рішення у п. №2 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №6 від 22.02.2017 р.;
  • рішення у п. №2 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №12 від 12.06.2017 р. та Додаток №1 до протоколу;
  • рішення у п. №1 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №13 від 19.07.2017 р. та Додаток №1 до протоколу;
  • рішення у п. №2 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №15 від 25.10.2017 р. та Додаток №1, Додаток №2 до протоколу;
  • рішення у п. №10 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №19 від 27.02.2018 р.;
  • рішення у п. №3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №20 від 05.04.2018 р. та Додаток № 3, Додаток № 4 до протоколу;
  • рішення у п. №5 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №21 від 23.04.2018 р.

Голосування:

За – 9. Проти – 1 (Л.Малазонія). Утрималися 2 (І.Хохич, В.Козак).

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Володимир Яворівський. На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 1. Про пропозиції щодо проекту Колективного договору ПАТ «НСТУ» на 2018–2023 роки.

Вадим Міський повідомив, що Комітет Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень та винагород посадових осіб на засіданні 26 липня 2018 року розглянув  пропозиції, що надійшли від членів Наглядової ради до проекту Колективного договору ПАТ «НСТУ» на 2018–2023 рр. та в межах своєї компетенції рекомендував Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» затвердити перелік пропозицій для врахуванням Головою правління при підготовці Колективного договору.

Тетяна Лебедєва звернула увагу, що Наглядова рада може вносити пропозиції до проекту колективного договору тільки в межах своїх повноважень, які прописані у законі, тобто ті пропозиції, які стосуються умов і розмірів оплати праці працівників.

Вячеслав Козак сказав, що у Додатку 2 до колективного договору зазначена виплати матеріальної допомоги у розмірі одного посадового окладу. І це не є справедливим, адже посадові оклади керівного складу значно вищі від інших працівників. Потрібно вказати певну суму однакову для всіх працівників.

Олександр Челак відповів, що всі складові колективного договору були опрацьовані робочою комісією у складі представників адміністрації і профспілок, потім відбулося обговорення на зборах колективів усіх структурних підрозділів ПАТ «НСТУ» і це рішення було підтримано працівниками. В колективному договорі, який діяв до цього, було вказано два посадові оклади матеріальної допомоги, що працівник міг отримати за один рік. В останньому проекті колективного договору вказано три посадові оклади. Що дає змогу у разі серйозної хвороби працівника допомогти йому матеріально більш значною сумою.

В’ячеслав Козак висловився, що у розділі ІІ проекту колдоговору вказано вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці вважати масовим, якщо воно перевищує 12%. І поцікавився чому саме ця цифра а не менша.

Олександр Челак відповів, що ця норма була перенесена з минулого колективного договору. На той час у компанії було більше семи тисяч працівників, наразі чотири тисячі. Якщо зазначити менший відсоток, то не буде можливості здійснити кадрові рішення навіть в межах одного підрозділу без процедури масового вивільнення працівників. О.Челак запевнив, що правлінням не планується скорочення працівників а тільки реорганізація структури але без скорочень штатної чисельності. О.Челак зауважив, що якби не було проведено скорочення штатної чисельності, то на сьогодні люди залишилися б без заробітньої плати.

Ігор Хохич зауважив, що є Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1038, про виплату щомісячно надбавки журналістам на рівні 3% за кожен календарний рік. Чому правління цю постанову ігнорує?

Олександр Челак відповів, що правління при встановленні посадових окладів відходить від практики всіх доплат і надбавок, вони були включені в посадовий оклад. А ефективність роботи і професійність буде стимулюватися преміями.

Ігор Хохич поцікавився, що у додатку 2 до проекту колективного договору у пункті 2.2. зазначено щодо відомостей, що становлять комерційну таємницю, відноситься внутрішня службова кореспонденція. І чи це не призведе до створення «темників» та ненадання Наглядовій раді інформації при потребі, наприклад, бухгалтерсько-облікової?

Олександр Челак відповів, що ця норма встановлюватиме певну відповідальність за потенційне завдання шкоди компанії шляхом розголошення внутрішньої службової інформації та допоможе працівникам розуміти, що вони також відповідають за імідж компанії в якій працюють. Це не завадить відповідям на інформаційні запити, адже порядок доступу до публічної інформації врегульовано законом.

Вячеслав Козак поцікавився, які гарантії справедливості надання премій працівникам.

Олександр Челак відповів, що у пункті 3.4 додатку 1 до колективного договору зазначено: «В разі незгоди працівника із сумою нарахованої йому премії він може звернутися із заявою до профспілкової організації з метою представлення його інтересів перед ПАТ «НСТУ». І зазначив, що таких ситуацій було декілька і всі вони були вирішенні на рівні керівників відповідних структурних підрозділів. Олександр Челак додав, що планується введення системи КПІ для справедливої оцінки роботи працівника.

Вирішили:

 1. Відповідно до п. 8-1 ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» рекомендувати Голові правління врахувати такі пропозиції у проекті Колективного договору ПАТ «НСТУ» на 2018—2023 рр. (далі — Колективний договір), що стосуються умов і розміру оплати праці працівників ПАТ «НСТУ»:
  • У п. 1.2. Додатку 1 «Порядок преміювання працівників ПАТ «НСТУ» до проекту Колективного договору додати таке виключення: «а також крім працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді ПАТ «НСТУ», порядок преміювання яких встановлюється окремим рішенням Наглядової ради»;
  • У п. 3.1. Додатку 1 «Порядок преміювання працівників ПАТ «НСТУ» до проекту Колективного договору чітко зазначити, що преміювання працівників може здійснюватися за рахунок коштів, одержаних від комерційної (господарської) діяльності, зокрема від розміщення реклами на каналах мовлення ПАТ «НСТУ»;
  • У Додатку 1 «Порядок преміювання працівників ПАТ «НСТУ» та Додатку 2 «Порядок надання матеріальної допомоги працівникам ПАТ «НСТУ» до проекту Колективного договору слова «виконавчий директор» в усіх відмінках замінити словами «голова правління» або «директор департаменту фінансів» у відповідних відмінках;
  • У Додатку 3 «Перелік посад працівників ПАТ«НСТУ», яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, за ненормований робочий день» до проекту Колективного договору передбачити, що право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, за ненормований робочий день надається працівнику за умови підтвердження ненормованого робочого дня;
 2. Правлінню ПАТ «НСТУ» у п’ятиденний термін після підписання Колективного договору поінформувати Наглядову про стан виконання даного рішення.

Голосування:

За – 9. Проти – 0. Утрималися – 2 (Л.Малазонія, В.Козак).

Рішення прийнято.

 1. Про результати Стратегічної сесії та підготовку Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ».

Олексій Панич зауважив, що наразі є всі необхідні документи для написання нових Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» і тільки потрібна консультація з правлінням які блоки напрямів вважати стратегічними.

Зураб Аласанія запропонував провести робочі зустрічі спільно із правлінням та членами Наглядової ради для опрацювання цього питання.

Інформацію взято до відома.

 1. Різне.

Тетяна Лебедєва звернулася до правління щодо необхідності опублікування всіх протоколів засідань правління ПАТ «НСТУ».

Ігор Хохич повідомив, що за дорученням голови Наглядової ради він проаналізував деякі відповіді правління на звернення членів Наглядової ради, і, на його погляд, відповіді містять великі таблиці, в т.ч. й бухгалтерські без аналізу, роз’яснень і уточнень. Він зазначив, що Наглядовій раді не надано повної інформації щодо премій керівного складу компанії (зокрема, заступників директорів департаментів, начальників управлінь та їхніх заступників, начальники відділів, менеджерів напрямків) та про премії керівників філій. Замість інформації про близько 130 осіб керівного складу, надано лише стосовно 43 осіб. Відсутня інформація стосовно премій менеджерів та продюсерів регіональних філій. Щодо інформації по продуктам власного виробництва: надано кілька таблиць, одна з них великого обсягу, де ряд програм дублюються кілька разів, в ній бракує сортування інформації за каналами мовлення, ТБ та радіо. До таблиці включені програми, які вироблялись за грантові кошти, або вироблені Ерою. Деякі табличні масиви інформації подаються у форматі .pdf, іноді низької якості сканування, без підпису, що унеможливлює пошук та узагальнення цифр в документі. На його думку, відповіді на запити готуються працівниками без належної кваліфікації, або свідомо ускладнюються.

Вячеслав Козак звернув увагу на проблему недофінансування ПАТ «НСТУ», а отже потребу оптимізації видатків. На фоні тотальної економії (Україна вперше не братиме участь у дитячому Євробаченні, ПАТ «НСТУ»не сплатив внески до Європейської мовної спілки і т.д.) виплати премій керівництву Суспільного є нелогічними. Так виконавчий директор і його заступники, директори департаментів та їхні заступники, керівники управлінь, генпродюсери, начальники відділів, менеджери напрямів та філій у більшості щомісяця отримують премії 80-100% від окладу. На його думку,  невідомо за якими критеріями вони встановлюються, в той же час більшості журналістів виплачують «голий» оклад без жодних доплат.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

 

Голова Наглядової ради                                                     Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради                                                 В. В. Міський

 

Додатки до протоколу:

 

Окрема думка члена Наглядової ради ПАТ НСТУ Л. Малазонії щодо голосування за Умови та розміри оплати праці працівників ПАТ НСТУ

Я, Л. Малазонія голосував проти. Не вперше стверджую та неодноразово наголошував на засіданнях наглядової ради ПАТ НСТУ, що випускові редактори, редактори, журналісти, оператори – всі, хто безпосередньо виробляє щоденний продукт та своєю працею намагається хоч якось підвищити низькі рейтинги каналу, отримують замало!

А тепер їм будуть платити зарплатню на рівні з артистами симфонічного оркестру при НСТУ. Наприклад, артист оркестру симфонічного, артист хорового колективу, артист-вокаліст, випусковий ефіру, журналіст, кореспондент, редактор мають отримувати однакову запиту. А настроювач піаніно, настроювач щипкових, язичкових інструментів, настроювач-регулювальник смичкових інструментів отримує лише на 400 гривень менше, ніж режисер ефіру, режисер монтажу, старший майстер, гример. Нічого не маю проти оркестру, але не вони створюють вплив та рейтинг каналу. Створюють його, ще раз повторюся, журналісти, редактори, ведучі та інші.

Коли кажуть, що Європейська Мовна Спілка визначає оркестри як визначну складову суспільних мовників, то я так думаю, що вони будуть дуже здивовані, побачивши, про що я щойно висловився. Я вважаю, що голосувати за такі так звані умови та “оплати” є ганебним. Принаймні, для мене.

Член Наглядової ради Л. Малазонія