Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №10
Протокол № 10

засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ

27 квітня 2017 року, 12:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

 1. Аврахов Тарас
 2. Бринзак Володимир
 3. Глібовицький Євген
 4. Козак В’ячеслав
 5. Карякіна Дарія
 6. Малазонія Лаврентій
 7. Міський Вадим
 8. Остапа Світлана
 9. Панич Олексій
 10. Портников Віталій
 11. Скрипка Наталія (у режимі дистанційного зв’язку)
 12. Таран Віктор (у режимі дистанційного зв’язку)
 13. Хохич Ігор
 14. Шевченко Тарас

Відсутні члени Наглядової ради:

 1. Лебедєва Тетяна
 2. Таран Сергій
 3. Яворівський Володимир

Присутні на засіданні: обраний Голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, представник ГО «Центр демократії та верховенства права» Ігор Розкладай.

Надійшла пропозиція розпочати засідання. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання

Світлана Остапа оголосила проект порядку денного:

 1. Затвердження тексту контракту із Головою правління ПАТ НСТУ.
 2. Щодо Ревізійної комісії ПАТ НСТУ.
 3. Різне.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.

Голосування:

За -12. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

1. Затвердження тексту контракту із Головою правління ПАТ НСТУ

Тарас Шевченко повідомив, що робоча група, котра збиралася два дні тому у складі Т. Шевченка, С. Остапи, О. Панича, В. Міського та запрошених юристів, напрацювала новий варіант тексту контракту. Він підкреслив, що домовленості на робочій групі про створення порівняльної таблиці не було, тому підготовлена окрема редакція О. Панича його здивувала, адже робоча група досить успішно дійшла згоди щодо основних положень контракту. Шевченко зауважив, що оскільки текст контракту не був ухвалений до обрання Голови правління, є резонним розглядати зауваження обраного голови правління.

До засідання Наглядової ради долучився Віктор Таран (у режимі дистанційного зв’язку).

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Олексій Панич подякував за запрошення на робочу групу, в той же час текст, який зводив Ігор Розкладай, не може вважатися текстом робочої групи, адже з певних питань учасники доходили згоди, а з певних лише обмінювалися думками, голосувань не було. Він зауважив, що на попередньому засіданні Наглядової ради були побажання щодо оформлення порівняльної таблиці, тому він таку підготував.

Тарас Аврахов повідомив, що мова про порівняльну таблицю йшла на попередньому засіданні.

Світлана Остапа зауважила, що робоча група брала за основу варіант юриста Андрія Гука, але оскільки він був суттєво змінений, в порівняльній таблиці було мало сенсу.

Тарас Шевченко підкреслив, що зобов’язань готувати порівняльну таблицю на себе він не брав, і при суттєвій зміні тексту порівняння версій є зайвою втратою часу.

Рейтингове голосування:

Вирішили: Взяти за основу варіант проекту Контракту із Головою правління НСТУ, напрацьований робочою групою (далі - проект контракту).

Голосування:

За - 9. Проти - 0. Утрималися - 4 (Т. Аврахов, Д. Карякіна, Л. Малазонія, О. Панич).

Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради долучився Володимир Бринзак.

Засідання Наглядової ради залишив Віктор Таран.

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тарас Шевченко запропонував преамбулу проекту контракту викласти у редакції О. Панича:

Цей контракт укладений у місті Києві. 2017 року між: Публічним акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (надалі - «Телерадіокомпанія»), в особі голови Наглядової ради Телерадіокомпанії Лебедєвої Тетяни Яківни, яка діє на підставі Статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (далі - «Статут»), та рішення наглядової ради № від 2017 року, з однієї сторони, та громадянином України Аласанією Зурабом Григоровичем, паспорт ..., виданий ..., який зареєстрований за адресою: ..., якого обрано на посаду голови правління відповідно до рішення Наглядової ради Телерадіокомпанії від 10 квітня 2017 року, протокол № 8 (надалі - «Голова правління»), з іншої сторони, які надалі разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

Зауважень не надійшло.

Тарас Шевченко запропонував п. 2.1. проекту контракту викласти у редакції О. Панича: «2.1. За цим контрактом Голова правління зобов’язується як безпосередньо, так і в якості члена правління, здійснювати поточне управління Телерадіокомпанією відповідно до її мети і місії, забезпечувати її діяльність, ефективно використовувати і забезпечувати збереження майна телерадіокомпанії, дотримуватися всіх вимог та умов, визначених у цьому контракті, внутрішніх документах Телерадіокомпанії та у чинному законодавстві України, а Телерадіокомпанія зобов ’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці голови правління».

Зауважень не надійшло.

Дарія Карякіна запропонувала п. 2.5. проекту контракту викласти у такій редакції: «2.5. Голова правління є повноважним представником Телерадіокомпанії, діє без довіреності та вчиняє правочини від імені Телерадіокомпанії в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Телерадіокомпанії».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.1.2. проекту контракту викласти у такій редакції: «3.1.2. організовувати виконання рішень, прийнятих акціонером та Наглядовою радою в межах їхньої компетенції як органів управління Телерадіокомпанією».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.1.8. проекту контракту викласти у такій редакції: «3.1.8. формувати порядок денний засідань правління, головувати на засіданнях правління».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.1.18. проекту контракту викласти у такій редакції: 3.1.18. визначати тарифні ставки працівників Телерадіокомпанії в межах розмірів, установлених наглядовою радою».

Зауважень не надійшло.

Тарас Аврахов запропонував доповнити п. 3.4.проекту контракту словом «місії» та викласти у такій редакції: «3.4. Голова правління зобов’язується докладати всіх зусиль та діяти таким чином, щоб сприяти найкращим інтересам Телерадіокомпанії, досягненню мети, місії та забезпеченню принципів діяльності, зазначених у Статуті».

Зауважень не надійшло.

Світлана Остапа запропонувала вилучити п. 3.6. проекту контрактурі.6. У випадку відсутності на роботі у зв ’язку з відрядженням, хворобою або з інших поважних причин оформлюється наказом голови правління, а за неможливості - рішенням правління з покладанням тимчасових обов ’язків голови на заступників та членів правління», відповідно змінивши нумерацію у кінцевій редакції.

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.7. проекту контракту викласти у такій редакції (п. 3.6. кінцевої редакції): «3.7 Голова правління повинен ретельно ознайомитись із правилами внутрішнього трудового розпорядку, антикорупційною програмою та іншимиентами, наданими йому Телерадіокомпанією, які після ознайомлення з ними Голови правління становлять невід’ємну частину цього контракту. Таке ознайомлення засвідчується відповідними підписами Голови правління, які робляться або на самому документі (його копії), або в окремому, спеціально для цієї мети призначеному, документі, що зберігаються у Телерадіокомпанії».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.9.проекту контракту викласти у такій редакції (п. 3.8. кінцевої редакції): «3.9. Голова правління, виходячи з наявних матеріально-технічних ресурсів, організовує своє робоче місце, необхідне обладнання та матеріали, доступ до телефонного зв ’язку, мережі Інтернет, тощо».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 3.10. проекту контракту викласти у такій редакції (п. 3.9. кінцевої редакції): «3.10. Голова правління, виходячи з наявних матеріально-технічних ресурсів, організовує своє робоче місце, необхідне обладнання та матеріали, доступ до телефонного зв ’язку, мережі Інтернет, тощо».

Зауважень не надійшло.

Світлана Остапа запропонувала вилучити п. 3.11.проекту контракту (п. 3.10. кінцевої редакції): «3.11. Визначення конкретного виду, типу матеріальних цінностей, які надаються голові правління, визначаються наказом правління».

Зауважень не надійшло.

Зураб Аласанія зауважив, що від затвердженого посадового окладу Голови правління залежатимуть посадові оклади інших працівників. Через невисокий, у порівнянні з ринковим, обсяг окладу неможливо буде запропонувати ринкову зарплату новим працівникам.

Олексій Панич запропонував п. 5.2. проекту контракту викласти у такій редакції: «5.2. Розмір посадового окладу Голови правління становить 76 800,00 грн (сімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) на місяць».

Зауважень не надійшло.

І арас Шевченко зауважив, що очікував, що щомісячна премія у розмірі окладу мала би бути напівавтоматичною, а річна - вже на підставі окремого рішення Наглядової ради.

Олексій Панич запропонував визначити стандартний обсяг щоквартальної премії окремим рішенням Наглядової ради, проте не вказувати його в контракті.

Євген Глібовицький запропонував застосувати режим «за замовчуванням» до визначення щоквартального преміювання.

Зураб Аласанія погодився з ідеєю ухвалення рішень про скасування чи зменшення квартальної премії, а не про її встановлення.

Вадим Міський запропонував викласти пункти 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 проекту контракту в наступній редакції:

«5.5. Розмір преміювання становить:

за квартал -у розмірі трьох місячних посадових окладів Голови правління, якщо Наглядова рада не прийняла іншого рішення;за рік - у розмірі до дванадцяти місячних посадових окладів Голови правління на підставі рішення Наглядової ради;грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію».Світлана Остапа запропонувала викласти п. 5.5. проекту контракту в редакції О.Панича: «5.5. Наглядова рада Телерадіокомпанії визначає розміри преміювання за підсумками роботи:».

Голосування:

За - 9. Проти - 0. Утрималися - 4 (Глібовицький, Міський, Портников, Хохич).

Рішення прийнято.

Тарас Шевченко поцікавився, як буде визначатися «рік» та «квартал» при підрахунку преміювання: фактичний рік/квартал чи календарний? Логічно, щоб це був фактичний рік роботи (з 13 травня до 13 травня), але бюджетувати необхідно перед новим роком.

Світлана Остапа запропонувала визначити це окремим рішенням Наглядової ради.

Світлана Остапа винесла на голосування затвердження п. 5.5.1. проекту контракту в редакції О. Панича: «5.5.1. за квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів Голови правління».

Голосування:

За - 7 (Аврахов, Бринзак, Карякіна, Малазонія, Панич, Скрипка, Хохич). Проти - 2 (Глібовицький, Міський). Утрималися - 4 (Портников, Остапа, Шевченко, Козак).

Рішення прийнято.

Світлана Остапа винесла на голосування затвердження п. 5.5.1. проекту контракту в редакції В. Міського: «5.5.1. за квартал - у розмірі трьох місячних посадових окладів Голови правління, якщо Наглядова рада не прийняла іншого рішення».

Голосування:

За - 5 (Глібовицький, Козак, Міський, Остапа, Шевченко). Проти - 0. Утрималися - 8.

Рішення не прийнято.

Світлана Остапа винесла на голосування затвердження п. 5.5.2. проекту контракту в редакції О. Панича: «5.5.2. за рік - у розмірі до дванадцяти місячних посадових окладів Голови правління».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 5.6. проекту контракту викласти у такій редакції: «5.6. Заробітна плата та інші платежі виплачуються Телерадіокомпанією шляхом безготівкового перерахування Голові правління коштів на його банківський рахунок».

Зауважень не надійшло.

Вадим Міський запропонував вилучити п. 5.11. проекту контракту «5.11. Голова правління зобов’язаний своєчасно у письмовій формі повідомляти відповідальні служби Телерадіокомпанії про будь-які зміни, які впливають на соціальний статус Голови правління та у зв’язку з цим покладають на Телерадіокомпанії додаткові обов ’язки згідно чинного законодавства України», оскільки питання пільг вже врегульовано трудовим законодавством.

Зауважень не надійшло.

Тарас Шевченко запропонував п. 6.4. проекту контракту викласти у такій редакції: «6.4. Відпустка оформлюється наказом Голови правління, в якому визначається член правління, що виконуватиме обов ’язки голови».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 7.1. проекту контракту викласти у такій редакції: «7.1. Цей контракт набирає чинності з тринадцятого травня 2017 року і припиняє чинність тринадцятого травня 2021 року».

Зауважень не надійшло.

Євген Глібовицький запропонував вилучити п. 7.4.2.9. проекту контракту «7.4.2.9. появи голови правління на роботі, у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп ’яніння», відповідно змінивши нумерацію у кінцевій редакції.

Зауважень не надійшло.

Засідання Наглядової ради залишив Віталій Портников. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Олексій Панич запропонував п. 7.4.2.10. проекту контракту (п. 7.4.2.9. кінцевої редакції) викласти у такій редакції: «7.4.2.10. вчинення Головою правління винних дій, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку Наглядової ради;».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 7.4.2.11. проекту контракту (п. 7.4.2.10. кінцевої редакції) викласти у такій редакції: «7.4.2.11. якщо Голова правління займатиметься іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував доповнити проект контракту п.п. 7.5., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.З., 7.5.4. наступного змісту:

«7.5. Грубим порушенням трудових обов’язків з боку Голови правління є наступні дії:

Світлана Остапа винесла на голосування доповнення проекту контракту п. 7.5. в редакції О. Панича: «7.5. Грубим порушенням трудових обов’язків з боку Голови правління є наступні дії:» і далі по тексту.

Голосування:

За - 6 (Аврахов, Карякіна, Козак, Малазонія, Панич, Хохич). Проти - 0.

Утрималися - 6 (Бринзак, Глібовицький, Міський, Остапа, Шевченко, Скрипка).

Світлана Остапа запропонувала доповнити проект контракт пунктом 7.5, що виносився на голосування.

Зауважень не надійшло.

Дарія Карякіна запропонувала п. 7.5.2. із запропонованої версії О. Панича викласти у такій редакції: «7.5.2 вчинення Головою правління дій, несумісних з місією, метою, принципами та завданнями діяльності Телерадіокомпанії, зазначеними у Статуті».

Зауважень не надійшло.

Світлана Остапа запропонувала доповнити проект контракту пунктами 7.5.1., 7.5.2., 7.5.З., 7.5.4., запропонованими О. Паничем.

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 7.6. проекту контракту викласти у такій редакції: «7.6. У випадку виявлення Наглядовою радою грубого порушення обов’язків Голови правління, Голова правління повинен надати пояснення у письмовому вигляді Наглядовій раді на її вимогу. Пояснення має бути надане у термін не більше п’яти робочих днів з моменту отримання Головою правління вимоги Наглядової ради, якщо Наглядовою радою не встановлено більший термін надання пояснень. Ненадання таких пояснень у визначений термін також вважатиметься грубим порушенням обов’язків Головою правління».

Тарас Шевченко запропонував вилучити слово «грубий» у відповідних відмінках з редакції п.7.6, запропонованої О. Паничем.

Олексій Панич погодився.

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 7.7. проекту контракту викласти у такій редакції: «7.7. За наслідком розгляду наданих Головою правління, відповідно до пункту 7.6., пояснень, Наглядова рада ухвалює рішення про наявність або відсутність грубого порушення з його боку.».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п.7.8. проекту контракту викласти у такій редакції: «7.8. За наслідками визнання грубого порушення, відповідно до п. 7.7, Наглядова рада може розглянути на цьому або наступному засіданні питання про дострокове припинення повноважень Голови правління. У випадку, якщо Наглядова рада вносить у свій порядок денний, але не ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління, це рішення про визнання одноразового грубого порушення не може бути використано надалі як підстава для дострокового припинення повноважень Голови правління».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 9.2. проекту контракту викласти у такій редакції: «9.2. Облік об’єктів права інтелектуальної власності, відбувається відповідно до внутрішніх документів Телерадіокомпанії».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 10.1. проекту контракту викласти у такій редакції: «10.1. Голова правління зобов’язується не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, отриману Головою правління в процесі виконання своїх посадових обов’язків, будь-яким третім особам в будь-якій жливій формі і будь-яким можливим способом, крім випадків, коли таке розголошення передбачене законодавством України або наявна згода правління чи Наглядової ради на таке розголошення».

Зауважень не надійшло.

Світлана Остапа запропонувала доповнити проект контракту пунктом 10.4. наступного змісту: «10.4. Порядок використання і нерозголошення таємної інформації Головою правління визначається чинним законодавством».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував п. 10.3. проекту контракту викласти у такій редакції: «10.3. Не пізніше останнього робочого дня, у разі припинення дії контракту, Голова правління зобов’язаний повернути Телерадіокомпанії всі документи та матеріали, що належать Телерадіокомпанії та містять конфіденційну інформацію, і які за будь-якої причини перебувають у володінні Голови правління».

Зауважень не надійшло.

Олексій Панич запропонував вилучити п. 11.1.4. проекту контракту «11.1.4. прямо або опосередковано не надаватиме порад, рекомендацій і інформації будь-якій іншій особі щодо порядку проведення конкурсу для членів і голови правління та не буде домагатися призначення будь-якого з членів правління».

Зауважень не надійшло.

Вирішили: Затвердити текст контракту із Головою правління ПАТ НСТУ, напрацьований робочою групою, зі змінами та доповненнями озвученими і підтриманими на засіданні Наглядової ради (Додаток №1).

Голосування:

За - 12. Проти - 0. Утрималися - 0. Рішення прийнято.

Вирішили: Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ НСТУ Лебедєву Т Я. на підписання контракту, затвердженого рішенням Наглядової ради від 27 квітня 2017 року, протокол № 10, з Головою правління ПАТ НСТУ Аласанією З.Г.

Голосування:

За - 12. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа поставила на голосування проект звернення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з приводу конкурсів на вільні радіочастоти.

Вирішили: Затвердити звернення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з приводу конкурсів на вільні радіочастоти:

«Членам Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ПА Т «НСТУ») з публікацій у ЗМІ та публічних заяв членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національної ради) стало відомо, що Національна рада планує оголошувати низку конкурсів на вільні радіочастоти. У тому числі розглядається можливість проведення форматних конкурсів із чітко заданою програмною концепцією мовлення, яку мовник не матиме права змінювати протягом строку дії ліцензії.

Стаття 5 закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» передбачає, що НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному). Завдяки діям Національної ради протягом 2014-2016 років вдалося побудувати загальнонаціональну ФМ- мережу першого каналу «Українського радіо». Водночас другий і третій суспільні радіоканали («Промінь» і «Культура») досі не мають достатнього ФМ-покриття та не є загальнонаціональними ефірними радіоканалами.

З боку Національної ради та ДП «Український державний центр радіочастот» неодноразово лунала інформація про те, що в Україні бракує частотного ресурсу для розбудови мереж другого і третього радіоканалів НСТУ, доки не буде вимкнено аналогове телебачення. Але з останніх повідомлень у ЗМІ стало відомо, що вимкнення аналогового ТЕ не відбудеться ЗО червня 2017 року і буде знову відкладено на невизначений строк. Тобто масове вивільнення радіочастот відкладається. А отже, протягом 2017 року на конкурси надходитиме незначна кількість частот, яку зміг прорахувати «УДЦР» або яку вивільнили радіостанції, в яких закінчилися ліцензії.

На один з останніх конкурсів Національною радою було виставлено перелік із 16 ФМ-частот, прорахованих «УДЦР». Проте Національна рада визначила особливі умови конкурсу в частині програмної концепції мовлення (обов’язковий музичний формат мовлення), які унеможливили участь у конкурсі Суспільного мовника, який не підпадає під суто музичний формат. Унаслідок цього Суспільний мовник був позбавлений можливості участі в конкурсі на дефіцитні ФМ-частоти. Наглядова рада НСТУ закликає не повторювати цього прикрого досвіду.

Члени Наглядової ради нагадують Національній раді про необхідність поступового забезпечення ПАТ «НСТУ» ФМ-частотами для другого і третього загальнонаціональних ефірних радіоканалів. Ми закликаємо Національну раду під час оголошення конкурсу враховувати інтереси Суспільного мовника та не створювати особливими конкурсними умовами перешкод для участі НСТУ в цих конкурсах.

Ми закликаємо утриматися від проведення форматних конкурсів, доки не буде розбудовано ФМ-мережі другого і третього загальнонаціональних радіоканалів НСТУ».

Голосування:

За - 12. Проти - 0. Утрималися- 0.

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Тарас Аврахов.

Присутні 11 членів Наглядової ради, засідання закрите через втрату кворуму. Подальші питання обговорювалися у форматі зустрічі членів Наглядової ради.

2. Щодо Ревізійної комісії ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко повідомив, що вивчив питання ревізійних комісій, поспілкувавшись з кількома аудиторськими фірмами, які займаються ПАТ. Зазвичай, ревізійні комісії діють лише «на папері». Але в ПАТ НСТУ це може спрацювати, оскільки Наглядова рада є незалежною.

Одним варіантом роботи ревізійної комісії є робота full-time, із робочим місцем на телерадіокомпанії та проведенням великої кількості перевірок на бажання багатьох суб’єктів.

Інший варіант передбачає, що члени ревізійної комісії є авторитетними людьми, що працюють в іншому місці, але отримують певні кошти за проведення перевірок із певною періодичністю або під особливу потребу. При цьому, вони не мають постійного робочого місця на телерадіокомпанії, а отже мають менше контактів із місцевою бухгалтерією і, відповідно, є більш незалежними.

Євген Глібовицький закцентував увагу на двох питаннях: 1) Що дозволяє уникати зловживань? На його думку, робота full-time має в цьому переваги. 2) Що дозволяє уникати тиску на Правління НСТУ? На його думку, другий варіант має в цьому переваги.

Світлана Остапа зауважила, що робота full-time призведе до зрощення ревізійної комісії із бухгалтерією, і, відповідно, несе ризики об’єктивності їх перевірок.

Євген Глібовицький підкреслив, що з обраним курсом на зменшення персоналу краще залучити зовнішніх фахівців на контрактній основі, ніж працевлаштувати цих фахівців і оплачувати їх повний робочий день.

Дарія Карякіна підтримала залучення зовнішніх фахівців, а не працевлаштування full-time.

Світлана Остапа запропонувала розглянути проект Положення про ревізійну комісію на наступному засіданні після обрання членів правління.

3. Різне

Дарія Карякіна попросила звернутися до Правління щодо виготовлення візитних карток членам Наглядової ради.

В’ячеслав Козак повідомив про велику плату за землю, яку змушена платити філія НСТУ «Українське радіо» - близько 1 млн грн щомісяця. Він запропонував обговорити це питання із новообраним Правлінням.

Заступник голови Наглядової ради С. Остапа

Секретар Наглядової ради В. Міський


Додатки: