Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №9
Протокол № 9

засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ

18 квітня 2017 року, м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

 1. Аврахов Тарас
 2. Глібовицький Євген (у режимі дистанційного зв язку)
 3. Козак В’ячеслав
 4. Карякіна Дарія
 5. Лебедєва Тетяна
 6. Малазонія Лаврентій
 7. Міський Вадим
 8. Остапа Світлана
 9. Панич Олексій
 10. Портников Віталій
 11. Скрипка Наталія (у режимі дистанційного зв ’язку)
 12. Хохич Ігор
 13. Шевченко Тарас
 14. Яворівський Володимир

Відсутні члени Наглядової ради:

 1. Бринзак Володимир
 2. Таран Віктор
 3. Таран Сергій

Присутні на засіданні: представник Держкомтелерадіо Т. Мировець, представник ГО «Центр демократії та верховенства права» І. Розкладай.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання. Тетяна Лебедєва оголосила проект порядку денного:

 1. Процедурні питання строків формування виконавчого органу ПАТ НСТУ у період проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»;
 2. Обговорення положень проекту контракту із Головою правління ПАТ НСТУ;
 3. Різне.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. Голосування:

За - 14. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

1. Процедурні питання строків формування виконавчого органу ПАТ НСТУ у період проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»

Тарас Шевченко повідомив, що засідання щодо обрання членів правління попередньо заплановане на 15 травня, запропоновані зміни до оложення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» дозволяють вкластися у цей термін:

 

Тетяна Лебедєва підкреслила, що оскільки попередньої практики в НСТУ щодо створення таких документів не було, Наглядова рада створює їх вперше, і нормальною практикою є внесення змін, які забезпечать ефективність процедур. Крім того, вона наголосила, що правки до Положення про конкурс стосуються особливостей проведення першого конкурсу.

Тарас Шевченко та Олексій Панич запропонували формулювання у ст. 2 розділу «IV. Обрання членів Правління НСТУ» Положення про конкурс слова «Не пізніше, ніж» замінити на «Щонайменше».

Вирішили: Внести зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ради НСТУ №2 від 23.01.17 зі змінами від 30.01.17, протокол №3 та 02.02.17, протокол №4) (далі - Положення):

Статтю 3 розділу «І. Загальні положення» Положення викласти у наступній редакції:«3. Обрання Голови правління з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі, та членів Правління з-поміж претендентів, поданих Головою правління, відбувається шляхом прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради НСТУ».

Статтю 17 розділу «III. Проведення конкурсного відбору на посаду Голови правління НСТУ» Положення викласти у наступній редакції:«17. Протягом ЗО календарних днів з дня оголошення переможця Конкурсу Голова Наглядової ради від імені Наглядової ради НСТУ підписує контракт з обраним Головою Правління НСТУ».

Статті 1,2 розділу «IV. Обрання членів Правління НСТУ» Положення викласти у наступній редакції:«1. Наглядова рада НСТУ проводить засідання із обрання членів Правління НСТУ не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня набуття повноважень Головою Правління НСТУ.

2. Щонайменше за 2 календарні дні до дня проведення засідання із обрання членів Правління НСТУ Голова Правління НСТУ зобов’язаний подати кандидатури членів Правління НСТУ з урахуванням вимог, передбачених пунктом 6 розділу І цього положення».

Статтю 1 розділу «V. Перехідні та прикінцеві положення» Положення викласти у наступній редакції:«1. При проведенні першого конкурсу з обрання Голови і членів Правління НСТУ тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління НСТУ виконує свої обов’язки до набуття повноважень обраним Головою Правління, а його заступники виконують свої обов’язки до обрання за поданням Голови Правління не менш як трьох членів Правління НСТУ».

Голосування:

За - 12. Проти - 0. Утрималися - 2 (Глібовицький, Скрипка).

Рішення прийнято.

2. Обговорення положень проекту контракту із Головою правління ПАТ НСТУ

Тетяна Лебедєва повідомила, що зміни в Положення про конкурс передбачають довший час для підготовки проекту контракту і це дає можливість підготувати якісніший контракт, врахувавши пропозиції членів Наглядової ради та обраного Голови правління.

Тарас Шевченко запропонував спершу обговорити спірні питання, а вже потім юридично сформулювати кінцевий текст контакту. Серед дискусійних питань, зокрема, це величезний блок, який виписувався під «абстрактного» роботодавця - зокрема інформування, надання згоди та ін. Оскільки Наглядова рада колегіальним органом, що засідатиме досить нечасто, обмеження щодо інформування та надання згоди може блокувати роботу Голови правління.

Тарас Аврахов запропонував відмовитися від погоджень відпусток і відряджень, оскільки це може вирішувати сам Голова правління чи Правління.

Олексій Панич підкреслив, що працедавцем виступає ПАТ НСТУ в особі Голови Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

Тарас Шевченко уточнив, що в шапці контракту доцільно вказати як сторону «ПАТ НСТУ в особі Голови Наглядової ради, яка діє на підставі Статуту та рішення Наглядової ради».

Тарас Шевченко запропонував не регламентувати робочий час та робочу адресу Голови правління. Крім того, він запропонував визначити питання преміювання у контракті.

Тарас Аврахов запропонував щоквартальний та щорічний підхід до преміювання, замість щомісячного - це дозволить більш об’єктивно оцінювати ефективність роботи Голови правління.

Тетяна Лебедєва повідомила, що преміювання доцільно робити на підставі показників ефективності роботи, а розмір премій не мав би створювати напруги.

Тарас Аврахов запропонував не конкретизовувати обсяги преміювання, оскільки зараз важко робити прогноз по видатках НСТУ.

Тарас Шевченко запропонував робити квартальне преміювання у напіватоматичному режимі, не затверджувати їх у виключному випадку. Він підкреслив, що з окладу Голови правління, затвердженого Наглядовою радою будуть відраховуватися податки.

Тарас Аврахов не підтримав ідею навіавтоматичного квартального преміювання.

Світлана Остапа погодилася із пропозицією Тараса Шевченка, і підкреслила, що премії за рік можна видавати за певні здобутки.

Тарас Шевченко повідомив, що відпустки у багатьох співробітників будуть довшими за відпустки членів Правління, адже вони є журналістами і претендують на додаткову оплачувану відпустку. Він запропонував передбачити можливість додаткових 7 днів відпустки за ненормований робочий день.

Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа та Вадим Міський підтримали ідею щодо додаткових днів оплачуваної відпустки.

Ігор Розкладай повідомив, що в проекті контракту є чимало відсилочних норм до інших документів, які можуть встановлювати підстави для розірвання контакту. Підстави для санкцій та розірвання контакту мають бути вичерпними і вказаними повністю в контракті. Він підкреслив, що підстава «кваліфікація» недоречна, оскільки її вже визначили на конкурсі.

Тарас Шевченко звернув увагу на «грубі порушення» як підставу для санкцій та розірвання контакту: наприклад «адміністративне порушення у зв’язку з виконанням посадових обов’язків» та інші три підстави у проекті контракту є досить суб’єктивними.

Тарас Аврахов підкреслив, що не можна закладати механізм, який дозволить «прищемити» керівника за дрібну помилку. Краще передбачити санкції за неодноразові порушення.

Тарас Шевченко запропонував додати підставу «неналежне виконання рішень Наглядової ради».

Тетяна Лебедєва повідомила, що вже є чималий досвід неналежного виконання рішень Наглядової ради т.в.о. Голови правління. Доцільно передбачити можливість робити кілька попереджень, а вже потім спільно приймати рішення щодо стягнення.

Тарас Шевченко зауважив, що напрацьованим першим контрактом ймовірно користуватимуться і наступні скликання Наглядової ради. За логікою закону про суспільне мовлення передбачалося, що Голова правління буде достатньо незалежним. Не завжди буде синхронізований термін повноважень Наглядової ради і Голови правління, тому важливо передбачити захисні механізми від бажання нового складу Наглядової ради змістити Голову правління.

Дарія Карякіна зауважила, що серед правок Зураба Аласанії є видалення пункту про підзвітність Голови правління Наглядовій раді і Акціонеру.

Вадим Міський підкреслив, що ст.12 закону про суспільне мовлення полягає у підзвітності Правління, як виконавчого органу ПАТ НСТУ, а не Голови правління.

Тарас Шевченко звернув увагу, що в проекті не врегульовано термін подання пояснень від Голови правління, проте передбачена відповідальність за неподання. Доцільним є встановити термін.

Ігор Хохич звернув увагу на пункт щодо дистанційної роботи з інформацією, в якому запропонував залишити обмеження щодо такої роботи з конфіденційною та службовою інформацією.

Ігор Розкладай зауважив, що у юрособи публічного права буде дуже мало інформації «для службового користування», але натомість може бути певна таємна інформація. Є доцільним зобов’язати Голову правління вживати заходів щодо нерозголошення такої інформації.

Тетяна Лебедєва підкреслила, що після вступу на посаду Голова правління має підписати відповідний «допуск» і далі нерозголошення буде його персональною відповідальністю.

Світлана Остапа запропонувала повернутися до встановлення терміну подання пояснень від Голови правління.

Тарас Аврахов зауважив, що зараз є норма Положення про Наглядову раду, яка зобов’язує реагувати на запити Наглядової ради протягом п’яти днів.

Дарія Карякіна ще запронувала повернутися до питання підзвітності Голови правління Наглядовій раді і Акціонеру.

Тарас Аврахов звернув увагу на те, що Правління є колегіальним органом і кожен член є підзвітним, включно з Головою.

Олексій Панич звернув увагу на те, що доцільно передбачити підзвітність Правління за рішення Правління, а Голови правління - за його особисті рішення.

Тарас Шевченко уточнив в чому полягає підзвітність Акціонеру, чи зможе Акціонер його звільнити? Якщо ні, то сенс підзвітності втрачається.

3. Різне

Тетяна Лебедєва запропонувала визначити дату наступного засідання Наглядової ради.

Світлана Остапа запропонувала провести засідання 27 квітня о 12:00, на якому затвердити текст контракту. А підписання контракту з обраним Головою провести публічно в «Укрінформі».

Тарас Шевченко запропонував на найближчому засіданні обговорити також проект Положення про Ревізійну комісію. Крім того, він повідомив, що для зведення тексту контракту є доцільним провести одну-дві зустрічі членів Наглядової ради.

Тетяна Лебедєва повідомила про пропозицію Ради Європи надати підтримку у вигляді послуг юриста-консультанта, і запитала який обсяг роботи може бути для такого спеціаліста.

Тарас Шевченко запропонував надати ці послуги Правлінню та порадити підвищити оплату такого консультанта для забезпечення кращої якості документів, які вони готують.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Заступник голови Наглядової ради С. Остапа

Секретар Наглядової ради В. Міський