Rustem Omsanov. Кримська правозахисна група

Çelebicihan batalyonı2016 senesi işğal etilgen Qırımnen memuriy sıñırda teşkil etmege başlağan göñülli qırımtatar silâlı birleşmesi. Qırımtatar siyasetçisi ve cemaat erbabı Noman Çelebicihan adına adlandırıldı.nda iştirak etkeni sebebinden 6 senege amküm etilgen qırımtatar Rustem Osmanovnı rus müstemlekesinde azaplaylar.

Yuqarı Şuranıñ İnsan aqları temsili Dmıtro Lubinetsk öz Telegram kanalunda bu aqqında haber berdi.

Lubinetsniñ sözlerine köre, soñ üç afta devamında işğalicler Kreml reinesini ceza izolâtorında tutalar. Adamğa qarşı qanunsız areketlerni yapalar: şiddetli uralar ve öldürmege qorqutalar.

"Şu anda böyle vaqialarnı susturmaq – tecavuzcını yañı cinayetlerni yapmağa yol açmaq demektir! Şu cümleden, qanunsız olaraq apis etilgen vatandaşlar ve askerlerniñ ruhunı bozmaqtır", – dep Lubinets qayd etti.

Qırım uquq qorçalayıcı gruppasınıñ araştırıcısı İrına Sedova Suspilne Qırımğa añlattı ki, Osmanovnıñ işkence çekkeni aqqında çoq malümat aldıq, amma advokatlar, onıñ nasıl olğanını ögrenemezler, çünki onıñ sağlıq alı aqqında haber bermeyler ve bu "raatsız etken bir köstergiç"tir.

"Onı tutqan soñ onı azaplağanları aqqında haber berdi ve mektüp yazdı. Yani tam başından onen özlerini şiddetlice tutqan ediler. Keçkende biz ögrendik ki, RF tarafında cenkleşmesi içün onı añlaşma imzalamağa mecbur etmege tırıştılar. Elbette, o red etti. Tamam bunıñ içün halq ögünde işkence çekkenini bildirmege qorqmay, öz nazar noqtasını bildirmege qormay, buña köre onı daa çoq azaplaylar. O, susamaz ve bu sistemanen nasıldır küreşmege tırışqanlardan biridir", — dep qayd etti.

Sedova haber berdi de ki, rus apishaneleriniñ memuriyetiniñ "işkence türleri standart"tır. Olar sebep olmadan insanlarnı ceza izolâtorına alıp tüşüreler ve anda şiddetli şartlarda olarnı tutalar: oturmaq, yatmaq, yuqlamaq yasaq, anavı suvuq, olarnı başqa insanlardan izolâtsiya eteler. Er bir bozma sebebinden tevqif müddetini uzatalar. Eger insan olarnıñ areketlerini iddialaştırmağa tırışsa, rus nezaretçileri başqa şekilde onı azaplarlar: urarlar, qorqutarlar, bazıda çeşitli usullarnen azaplarlar.

Onıñ sözlerine köre, tolu miqyaslı tecavuz başlanağn soñ SİZOda rus nezaretçileri ukrainalılar, qırımtatarlar ya da ukrain taraflı nazar noqtasınen er bir tarafından öz qanunları bozulsa, nasıldır "kart-blanş" alırlar.

"Kerçekten de insanlarnıñ teslim olmaları, ukrain akimiyeti ve advokatlarına iç bir şey haber bermemeleri içün bu işkenceler qullanılır. Olar, malümat boşluğında halq ögünde bu insanlarnı "terrorcı" adlandıralar. Ve işkenceler vastasınen insanlarnı "doğrusını aytmağa" mecbur eteler... Bundan soñ malümat kampaniyası içün makeme oturışlarında bu videolarnı köstereler. Tutqanları bütün qırımtatar halqınıñ terrorcı olğanını añlatmaq içün", — dep uquq qorçlayıcı qayd etti.

O tafsilâtlıca añlattı ki, kerçekten de bu insanlar, reine olğan tınç yaşağan vatandaşlardır.

"Rus qanunlarına köre bile, bu şiddetli cinayetlerdir. Em de rus qanunlarına köre, er kes ceza almalı. Amma tolu miqyaslı tecavuz başlağan soñ ukrainalılar, qırımtatarlar ve ukrain taraflı nazar noqtasınen insanlarnen bağlı vaqialar taqiq etilmez. Yazıq ki, apis etilgen bu insanlar da şu anda apishanelerde qorçalanılmaz", — dep Sedova qayd etti.

O hatırlattı ki, şu anda Tofik Abdulgaziev şiddetli şaraitte buluna.

"Onı o qadar şiddetli ve canavar şaraitte tutalar ki, o verem hastalığını çekmege başladı. Onı tedaviylemeyler — hastalıq endi soñ basamağıdadır. Yani çoq insan bu şiddetli, işkencelerge beñzegen şaraitte bulunğanı içün sağlığı pek zayıflaşa. Bilgenimiz kibi, bazılar ise öleler, çünki Şıring ve Ğafarov endi öldiler. Şimdi ise Tofik Abdulgazievni tedaviylemegenleri ve er vaqıt ŞİZOda tutqanları sebebinden kririk alda buluna. Yazıq ki, bu kibi vaziyet te çoq. Bir qaç on insan aynı vaziyette buluna, olar yardımğa ihityac duyğnalarına baqmadan olar onı bermeyler", — dep uquq qorçalayıcı qayd etti.

Rustem Osmanov aqqında ne bilemiz

Çiçek ayında qırım "FSB" haber berdi ki, "Armânsk" maşna keçit noqtasından Qırımğa ketmege tırışqanda" Rustem Osmanov tutuldı. RF CQniñ 208. maddesiniñ 2. qısmına (Qanunsız silâlı birleşmede iştirak) köre, FSB Osmanovğa qarşı cinaiy dava açtı.

Arman ayında Qırımdaki "Qarasuvbazar rayon makemesi", "Noman Çelebicihan adına batalyon"da iştirak etkeni sebebinden Rustem Osmanovnı 6 senege maküm etti.

2022 senesi ilk qış ayınıñ soñunda Rustem Osmanov mektüp yazıp yolladı. Anda añlattı ki, Geniçesk şerinde onı tutıp azapladılar.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız