Мовний блог Дяченка: холодець, попкорн, філіжанка

Мовний блог Дяченка: холодець, попкорн, філіжанка

Мовний блог Дяченка: холодець, попкорн, філіжанка

Віктор Дяченко – філолог за освітою, автор освітнього проєкту "Українська мова", ведучий ранкового шоу "Ранок на Суспільному". Цим блогом допомагатиме боротися з мовною тарабарщиною, даватиме відповіді на запитання читачів. Надсилайте їх на адресу [email protected]

Холодець – це українською?

Ми називаємо цю страву "холодець”, адже принцип приготування страви полягає в охолодженні м'ясного або рибного відвару з подрібненими шматочками м'яса чи риби.

Але в українській мові є ще декілька варіантів назв. Наприклад, "за́холод" (діал.) (походить від праслов'янського *xoldъ). Акцент у іншому слові зроблено не на температурі, а на консистенції – "драглі́" (дрижати).

ДРИЖА́ТИ – індоєвропейське *dhreugh; праслов’янське *drъžati (*drъžeti), *drъgati, *drygati.

Блог Дяченка: як сказати українською
Холодець – це українською?. Telegram: "Українська мова"

Бігучий чи біжучий рядок?

Когорта науковців (О. Курило (2Курило О. Б. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Б. Курило. – [2-ге вид.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 303 с.), О. Синявський (3Синявський О. Н. Норми української літературної мови / О. Н. Синявський. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 363 с.), С. Караванський (4Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – [2-ге вид., розш.]. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.) та інші) радять не послуговуватися дієприкметниками активного стану з -уч-, -юч-, -ач, -яч.

Обґрунтовують це нормами сучасної української мови, непритаманною формою слова для нашої мови.

Частина науковців (О. Матвієнко (5Матвієнко О. Стилістичні паралелі (проти пуризму). – Х.: Радянська школа, 1932. – 132 с.), П. Ковалів (6Ковалів П. Українські активні дієприкметники // Наші дні. Львів. 01.12.1943 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/85116), А. Кримський (7Кримський. А. Ю. // Літературно-науковий вісник. — кн. 10. — С. 42.) та інші) боронять активні дієприкметники в українській мові, мотивуючи це потребою підтримувати й поширювати в українській літературній мові усі типи дієприкметників, як це властиво іншим слов'янським і західноєвропейським мовам.

А ще вказуютьКовалів П. Українські активні дієприкметники // Наші дні. Львів. 01.12.1943 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/85116 на їх присутність у творах М. Вовчок, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка та ін.

Якщо мовця бентежить конкретно ця форма – шукаймо вдалий відповідник! Можна замінити слова "біжучий", "бігучий" на відповідник "рухомий".

Оскільки "Сучасний граматичний словник української літературної мови" (8Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / В.І. Критська, Т.І. Недозим, Л.В. Орлова, М.О. Шведова (Київ) 350 Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк; Відп. ред. Н.Ф. Клименко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 760 с.) активних дієприкметників не фіксує (за винятком слова “ко́лючий”, що закріплено у термінології) – шукатимемо відповідники до кожного з них.

Серед прикладів стилістично вдалої заміни: ворогуючі – ворожі, водоплаваючі – водоплавні, миючий – мийний, діючий (вулкан) – активний, діючий (акт, закон) – чинний.

Блог Дяченка: як сказати українською
Бігучий чи біжучий рядок?. Telegram: "Українська мова"

Поп-корн чи попкорн?

Жоден словник української мови не фіксує слово "попкорн". Але цей продукт/товар є.

На Миколаївщині послуговуються діалектизмом "ба́хканці́" (12Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя : близько 20000 діалектизмів / НАН України ; Ін-т укр. мови, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. Л. С. Спанатій, А. П. Супрун, М. Ф. Тимченко ; за заг. ред. Л. С. Спанатій ; наук. ред. П. Ю. Гриценко.). Жителі Запорізької області кажуть "барани́", а мешканці Бессарабії – "пуканці́", Вінниччини – "пукоші".

Легко прослідкувати, що назви виникають завдяки подібності до баранів та звуконаслідуванню процесу приготування (зерна "бахкають").

Правопис української мови ніяк не регулює це питання, тому раджу наслідувати написання цього слова з мови оригіналу – “popcorn”.

Блог Дяченка: як сказати українською
Поп-корн чи попкорн?. Telegram: "Українська мова"

Україномовний чи українськомовний?

"Академічний тлумачний словник української мови" (1970—1980) фіксує лише варіант "україномовець". У прикладах читаємо “україномовна людина”. А цікавість приведе нас до порівняння: чому ж кажемо “російськомовний”, “польськомовний”… То ж як правильно?

Частина мовознавців (О. Пономарів, К. Городенська(10Катерина Городенська. Українське слово у вимірах сьогодення. – Видання друге, істотно доповнене. – К. : КММ, 2019. – 208 с.)) радять вживати варіант "українськомовний", адже "мовить українською", а не "мовить Україною". Та є й "англомовний", "іспаномовний", "франкомовний". Тобто слово "україномовний" не таке вже й дивне, а лишень має усічену основу від “українська” і вставний звук [о].

Тож обидва варіанти мають право на життя. "Україномовний" має компактнішу структуру та звукову будову; зафіксоване словниками, тому частіше використовується. Та якщо ви вживаєте "російськомовний, польськомовний, білоруськомовний", то не пошкодуйте часу для вживання варіанта "українськомовний".

Раджу не чистити мову від зрадницьких слів у пошуках правильних, а розуміти природу кожного слова.

Чашка чи філіжанка?

Чимало коментарів з’явилося під відео з таким змістом: "Краще: ЗА ФІЛІЖАНКОЮ чи ГОРНЯТКОМ кави. Не ходіть до московії по їхні чашки((".

Та чи насправді слово "чашка" таке зрадницько-насадне?

Етимологічний словник української мови (9Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 6: У–Я / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова, Г. П. Півторак, В. Г. Скляренко, О. Б. Ткаченко; Укладачі: Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, І. A. Стоянов, О. Б. Ткаченко, A. M. Шамота. НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 2012. – 568 с.) допомагає зрозуміти, що:

ФІЛІЖА́НКА – запозичене з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво (рум. filigean "тс.").

Хоч "горнятко" спершу і пестить вухо своїм українофільським звучанням, але словник підказує, що це зменшено-пестлива форма до слова "горня". А чи п’ють чай з горщиків?

ГОРНЯ́ – маленький горщик. Походить від праслов'янського *gъrnъ – "піч".

А що з чашкою? Тлумачний словник української мови (1Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 1: А–Г / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), І. К. Білодід, В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 1982. – 632 с.) фіксує:

ЧА́ШКА – 1. Невелика посудина округлої форми (частіше з вушком), перев. з фарфору, фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої. 2. Те саме, що ча́ша.

Зазираємо до етимологічного словника і дивимося разом:

ЧА́ША – походить від праслов’янького *čаšа. (9)

Тож, з чашки п’ємо чай і каву, з горнятка їмо кашу, а з філіжанкою кави дивимося турецькі серіали.

Блог Дяченка: як сказати українською
Чашка чи філіжанка?. Telegram: "Українська мова"

Брелок чи брелока?

Якщо у вас є відчуття, ніби слово "брелок" не властиве українські мові – ви маєте непогане філологічне чуття.

Адже етимологічний словник (11Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 2: Д–Копці / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 1985. – 572 с.) підказує нам, що це слово, очевидно, через російське посередництво ми запозичили з французької мови (фр. breloque).

Щоб не полишати вас сам-на-сам з цим фактом, пропоную декілька відповідників.

Блог Дяченка: як сказати українською
Брелок чи брелока?. Telegram: "Українська мова"

Надсилайте свої запитання на адресу [email protected]

Категорії
КонцертиТеатрАрхітектураДизайнІншеПрограмиРозклад